1. Włącz urządzenie, otwórz przedni panel i pozostaw go tak.
2. Wciśnij przycisk “Power”
3. Wciśnij przycisk “OK” i przytrzymaj przez około 2 sekundy aż na wyświetlaczu pojawi się “Bęben”
4. Wciśnij przycisk “OK”
5. Naciśnij strzałkę “Up” aby wyświetlić “Reset”
6. Potwierdź zerowanie licznika bębna
7. Zamknij przedni panel