Polityka prywatności

 

Dane osobowe przekazywane nam przez Państwa są przetwarzane przez Oflo sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Białośliwskiej 26. Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy.
Powierzone nam przez Państwa dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

 

  1. Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
  2. Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
  3. Rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
  4. Klient ma prawo do wglądu, poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych.
Panasonic KXFA86E  -  TN-211  -  hp 91  -  106R01078  -  T5447  -  CLT-M404S  -  Minolta A0WG0EJ  -  Epson T8509  -  1361753  -  DH935XLY  -  T6023  -  AQK-07  -  S053025  -  CH645A  -  S051175  -  S051201  -  T017  -  P1710604004  -  43872306  -  Minolta 4053703  -  DL016  -  Brother LC1100HYRBW  -  HP P2V31A  -  CH646A  -  Epson T5433  -  CE412A  -  Epson T8508  -  T6537  -  Q6460A  -  hp 84  -  Epson T0345  -  45862840  -  TK8305C  -  LC1280XLC  -  EP-701Y
Contact

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, możesz skorzystać z tego formularza i wysłać nam wiadomość.